Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018

Khởi nghiệp: bạn có vấn đề gì?

Với các bạn đang/ sẽ khởi nghiệp, bạn gặp khó khăn gì về marketing? Bán hàng? Mình đang tổng hợp các vấn đề của các bạn để xây dựng khoá họ...

How to code without mouse with Intellij?

Use shortcut:  Alt + left: Go Back Alt + right: Go forward Ctrl + E: Recent File Ctrl + Q: Recent Edit Shift + Esc : Close window...

HỌC TIẾNG ANH MỖI NGÀY : HỌC THẬT CHẬM, ĐỌC THẬT LỚN, NGHE THẬT LÂU

Hôm nay viết vài dòng tâm huyết cho các em, sinh viên Bách Khoa. Học tiếng Anh, thật giỏi! 1. Nói chuyện với các nhà tuyển dụng. Họ đều n...

Ease vs Simplicity confusion

Tuyển tập tất cả các luận điểm về Design By Contract tuyệt hay

Xem chi tiết tại link gốc  http://c2.com/cgi/wiki?DesignByContract

Supple Design

Đây là chương 10 trong cuốn DDD của Eric Evans nói về thế nào là 1 thiết kế tốt, và khi refactoring ta nên làm gì để có một thiết kế tốt. ...

Command Bus vs Service Layer

Command bus thật chất chính là service layer nhưng được implement cung cấp thêm các tính năng để giải quyết các điểm yếu của service layer ...

Command những điều nên biết

Command chỉ nên là 1 DTO với các properties với các kiểu dữ liệu thuần tuý của ngôn ngữ như: string, int, float, array. Không nên là 1 ...

Value Object: from Model to Database

readOnly: (>= 2.1) Specifies that this entity is marked as read only and not considered for change-tracking. Entities of this type can ...

Command VS Event

Command với Command Handler là quan hệ 1:1 Event với Event Handler là quan hệ 1:* Command theo hướng Push, theo thể chủ động, khi tôi mu...

Parameter expansion

POSIX Bracket Expressions http://www.regular-expressions.info/posixbrackets.html Noted for me, view source at: http://wiki.bash-hack...