Hiển thị các bài đăng có nhãn DDD. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn DDD. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2018

Effective Aggregate Design

https://vaughnvernon.co/?p=838

Exceptions and talking back to the user

https://matthiasnoback.nl/2018/04/exceptions-and-talking-back-to-the-user/