Hiển thị các bài đăng có nhãn bash. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn bash. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Rsyslog: Don't write log info to message log file!!!

Default linux alway write log info or higher to /var/log/message . If you want don’t log to message file Option 1: Use normal rules in ...