Hiển thị các bài đăng có nhãn blog. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn blog. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Docker Use multi-stage builds

Multi-Stage Build là 1 tính năng rất hay của Docker. Trước đây, để setup 1 docker có kích thước nhỏ rất phức tạp, phải dùng nhiều mẹo viết b...

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

"wither methods" Pattern

A common need in some Symfony applications is to use immutable services while still using traits for composing their optional features. Alth...

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Why we need Deep Work?

Deep Work là 1 cuốn sách rất thú vị về việc tập trung làm việc sao cho hiệu quả nhất trong thời đại có nhiều nguồn gây mất tập trung. Đây l...

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Quick learn Django

Learning Skeleton Route r_path : Regular Expression Path How to extract url to variable? path : Normal Path Controller For...

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018

Nên sử dụng Fetch hay Axios.js

https://medium.com/@thejasonfile/fetch-vs-axios-js-for-making-http-requests-2b261cdd3af5

Higher Order Components

Source: This is great Article about Higher Order Components https://reactjs.org/docs/higher-order-components.html

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2018

Arrow function expression

Arrow Function là một loại viết ngắn gọn của function trong javascript. Đặc điểm của Arrow Function: Nó không có this . Từ khoá th...