Hiển thị các bài đăng có nhãn books. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn books. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Why we need Deep Work?

Deep Work là 1 cuốn sách rất thú vị về việc tập trung làm việc sao cho hiệu quả nhất trong thời đại có nhiều nguồn gây mất tập trung. Đây l...