Hiển thị các bài đăng có nhãn javascript. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn javascript. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018

Nên sử dụng Fetch hay Axios.js

https://medium.com/@thejasonfile/fetch-vs-axios-js-for-making-http-requests-2b261cdd3af5

Higher Order Components

Source: This is great Article about Higher Order Components https://reactjs.org/docs/higher-order-components.html

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2018

Arrow function expression

Arrow Function là một loại viết ngắn gọn của function trong javascript. Đặc điểm của Arrow Function: Nó không có this . Từ khoá th...