Hiển thị các bài đăng có nhãn python. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn python. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Docker Use multi-stage builds

Multi-Stage Build là 1 tính năng rất hay của Docker. Trước đây, để setup 1 docker có kích thước nhỏ rất phức tạp, phải dùng nhiều mẹo viết b...

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Quick learn Django

Learning Skeleton Route r_path : Regular Expression Path How to extract url to variable? path : Normal Path Controller For...

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019

What is Mixin?

What is Mixin suffix class in Django? A Mixin is a Class which contains a combinations of methods from other Classes Why i need a M...